Cookies

 

Při prohlížení stránek CPI Hotels zaznamenáváme informace, které Váš prohlížeč odesílá (Vaše IP adresa, adresa navštívených podstránek a činnosti, které jste na nich provedli, informace o typu a nastavení prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, informace o tom, jakým způsobem stránky používáte, obsah souborů cookies a údaje o vašem zařízení. Tyto údaje zpracováváme zpravidla jako statistické údaje, bez vazby na konkrétního návštěvníka stránek, jeho IP adresu apod. Tyto údaje zpracováváme pro zlepšení Vašeho uživatelského komfortu, analýzu návštěvnosti našich stránek, odhalování případných technických nedostatků v našem nastavení a vylepšování našich stránek s cílem zvyšování Vaší spokojenosti.

CPI Hotels používá na jí spravovaných internetových stránkách cookies, což jsou malé datové soubory, které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky. Cookies používáme pro účely nastavení obsahu stránek a optimalizaci využití webových stránek, s cílem zajistit pro Vás nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi stránkami, včetně přizpůsobení obsahu a reklam a poskytování funkcí v sociálních médiích, pro nabídku produktů a oslovování klientů. Cookies rovněž používáme k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které nám pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky a přizpůsobit tak naše stránky preferencím návštěvníků.

 

JAKÉ TYPY COOKIES MOHOU BÝT POUŽITÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

 

NEZBYTNĚ NUTNÉ COOKIES

Nezbytně nutné cookies jsou nutné pro pohyb po webových stránkách a používání jejích nástrojů. Používáme tyto cookies k zajištění služeb, které jste si výslovně vyžádali.

NEZBYTNĚ NUTNÉ COOKIES, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY NA  TĚCHTO STRÁNKÁCH:

Bookassist: udržení relace uživatele

VÝKONNOSTNÍ COOKIES

Výkonnostní cookies jsou cookies, které shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například které stránky návštěvníci nejvíce navštěvují. Tyto cookies používáme ke shromažďování informací anonymně na stránkách, které navštěvujete.

VÝKONNOSTNÍ COOKIES, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY NA  TĚCHTO STRÁNKÁCH:

Bookassist sledování konverze cookie: Statistiky sledování konverzí.

FUNKČNÍ COOKIES

Funkční cookies jsou cookies, které umožňují webové stránce zapamatovat si volby uživatele (jméno, adresu, jazyk). Používáme tyto cookies k zapamatování vytvořených voleb ke zlepšení našich uživatelských zkušeností.

FUNKČNÍ COOKIES, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:

Expression Engine cookie: udržení uživatelských preferencí jako je jazyk.
Bookassist číslo rezervace: uloží volby uživatele.

REKLAMNÍ COOKIES

Reklamní cookies je technologie, pomocí které je uživateli zobrazována reklama více odpovídající jeho zájmu. Pomocí těchto cookies je zaznamenána informace, zda uživatel navštívil danou stránku. Tato technologie je podporována mnoha internetovými stránkami. My tyto cookies používáme ke sběru informací o tom, které stránky jste navštívili a podle toho Vám zobrazujeme odpovídající reklamu.


REKLAMA NA MÍRU

Jestliže máte Cookies na vašem počítači povoleny, budeme vám prezentovat reklamy relevantní k našim webovým stránkám. Google a třetí strany zobrazují naše reklamy na svých internetových  stránkách. Jestliže máte zapnuté Cookies, můžete vidět naše reklamy na jiných webových stránkách. Jestliže si budete přát odhlásit se z reklamy na míru, navštivte Network Advertising Initiative opt-out stránku http://www.networkadvertising.org/choices/.

COOKIES TŘETÍCH STRAN

Na našich webových stránkách můžeme používat cookies třetích stran. Cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny na jinou doménu než webové stránky navštěvované uživateli.


COOKIES TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:

Google Analytics: Web analytics služby poskytované Google, Inc. ("Google"). Tato služba používá cookies, které pomáhají analyzovat webové stránky, a způsob, jakým návštěvníci používají naše webové stránky. Informace generované přes cookies o Vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy na Google serverech ve Spojených státech. Google bude tyto informace používat pro účely vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, sestavení statistických reportů aktivit na webových stránkách pro nás a poskytování dalších služeb týkajících se webové aktivity a užívání internetu. Google může také přenášet tyto informace třetím stranám v případech, kdy to požaduje zákon nebo kdy tyto třetí strany zpracovávají informace pro Google. Google nebude spojovat vaše IP adresy s jakýmikoliv jinými daty. Používání těchto cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, uvědomte si však, prosím, že pokud to uděláte, nebudete moci plně využívat veškeré funkce příslušné webové stránky. Používáním této webové stránky a povolením cookies ve Vašem prohlížeči vyjadřujete souhlas se zpracováváním Vašich údajů společností Google, a to způsobem a pro účely, jak je uvedeno výše.

Adobe online marketing a web analytics: shromažďuje statistické informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky.

Google Adwords: shromažďuje statistické informace o uživateli a konverzi.

Google Remarketing: umožňuje reklamu u uživatelů, kteří navštívili stránku.

Facebook: sdílení sociálních médií.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky a poskytovat Vám osobnější služby. Jestliže, po dodání osobních informací, požadujete kopii nebo si přejete diskutovat, opravit nebo vymazat je, prosíme, kontaktujte nás.
Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení Vašeho prohlížeče; funkce nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje, jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit stránky www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.
Prosím, vezměte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace.
Cookies pro nás zpracovávají naši zpracovatelé; údaje získané z cookies nikomu dalšímu nepředáváme.
Maximální doba uchování cookies je 13 měsíců.

VAŠE PRÁVA

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme; toto zahrnuje právo získat od CPI Hotels následující informace

                       potvrzení, zda CPI Hotels zpracovává Vaše osobní údaje,
                       přístup k těmto osobním údajům,
                       informace o účelech zpravování,
                       o kategoriích dotčených osobních údajů,
                       informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny,
                       o plánované době uložení, či kritériích k jejímu stanovení,
                       o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, či právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
                       o právu podat stížnost k dozorovému úřadu,
                       o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů – od Vás,
                       o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
                       o vhodných zárukách při předávání osobních údajů mimo EU,
                       v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

 

  • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné; opravu provede CPI Hotels s ohledem na technické možnosti bez zbytečného odkladu,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod. Můžete tedy požádat o výmaz Vašich osobních údajů, tato možnost však neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených GDPR.
  • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech předvídaných GDPR, jako je tomu např. v případě, kdy popíráte přesnost osobních údajů, vznášíte námitku proti zpracování apod.
  • právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu, či na základě nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V takových případech Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému, Vámi určenému správci,
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud v takovém případě neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme v takovém případě Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním výslovného sdělení na naši adresu (CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10), či e-mailovou adresu dp@cpihotels.com, příp. změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení CPI Hotels.
  • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10, či na e-mailové adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů dp@cpihotels.com, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.cpihotels.com.

CPI Hotels, a.s., IČO: 47116757, se sídlem Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1914